Stubai, Skitour
Athlete: Stephen Lieckefett
Photo: Hansi Heckmair